Fiskelue

Norwegian Fishy

(found at: www.hobbykrok.no)

Strømpepinner og rundpinne nr 4,5 - 40cm
Strikkefasthet: 18m på 10cm glattsrikk.

Munn:
Legg opp 90m på rundpinne,
strikk en runde rett, sett så på en maskemarkør, og strikk 4cm glattstrikk.

Kropp:
Skift farge.
All snuingen her skal gjøres på denne måten:

Rad 1. (rett side) Strikk 27m rett, snu
Rad 2. (vrang side) Strikk 9m vrang, snu
Rad 3. (rs) Strikk 10m rett, snu
Rad 4. (vs) Strikk 11m vr, snu
Rad 5. (rs) Strikk 12m r, snu
Rad 6. (vs) Strikk 13m vr, snu
Rad 7. (rs) Strikk 14m r, snu
Rad 8. (vs) Strikk 16m vr, snu
Rad 9. (rs) Strikk 18m r, snu
Rad 10. (vr) Strikk 20m vr, snu
Rad 11. (rs) Strikk 22m r, snu
Rad 12. (vs) Strikk 24m vr, snu
Rad 13. (rs) Strikk 26m r, snu
Rad 14. (vs) Strikk 28m vr, snu
Rad 15. (rs) Strikk 30m r, snu
Rad 16. (vs) Strikk 32m vr, snu
Rad 17.(rs) Strikk 65m r, snu
Gjenta rad 2-16.
Strikk deretter rett til markøren.

Strikk rundt 12 cm glattstrikk.
1. fellerunde- (8r, 2r sammen) gjentas ut runden til 81m på pinnen.
Strikk 6 cm.
2. fellerunde- (7r, 2r sm) gjentas til 72m på p.
Strikk 4 cm.
3. fellerunde- (6r, 2r sm) gjentas til 63m på p.
Strikk 4 cm.
4. fellerunde- (5r, 2r sm) gjentas til 54m på p.
Strikk 2 cm.
5. fellerunde- (4r, 2r sm) gjentas til 45m på p.
Strikk 4 cm.
6. fellerunde- (2r sm) gjentas til 3m igjen på runden, 3r sm, til 22m på p.

Hale:
Strikk 3 runder.
Neste runde: strikk 17m.
Sett de siste 11 maskene du nå strikket på en pinne (de skal strikkes siden)
Rad 1. (rs) Strikk (1r, øk i neste m ved å strikke i fremre og bakre maskeledd slik: 
5 ggr, 1r. Nå skal det være 16m på p. Snu.
Rad 2. (vs) Strikk vrang tilbake, snu
Rad 3. (rs) Strikk (1r, øk neste foran og bak) ut pinnen, så det blir 24m på p. Snu
Rad 4. (vs) Strikk vr tilbake, snu
Rad 5. (rs) Strikk 1r, øk neste foran og bak, (3r, øk neste foran og bak)5ggr, 2r. Nå skal det være 30m på p. Snu
Rad 6. (vs) Strikk vr tilbake, snu
Rad 7 til 12. Fortsett med glattstrikk uten å øke.
Rad 13. (rs) Strikk 1r, 2r sm, strikk rett til 3 m igjen på p, ta av 2 masker som om de skal strikkes, sett dem tilbake på venstre p og strikk dem rett sammen, 1r. snu
Rad 14. (vs) Strikk vr tilbake, snu
Rad 15 til 20. Gjenta rad 13 og 14 til det er 22m på pinnen.snu
Rad 21. (rs) Strikk som rad 13.
Fell av i rettstrikk.

Gjenta dette på de siste 11maskene.

Finnen oppe på hodet:
Finn midten av hodet ca 15 cm fra munnen.
Plukk opp 15 masker bakover (Jeg plukket opp imellom maskene) og strikk disse. Snu
Øk i alle maskene ved å strikke i fremre og bakre maskeledd, til 30m på p. Snu.
Strikk så 10 pinner vrangbord (1r, 1vr)
Fell av i vrangstrikk.

Finnene på siden:
Plukk opp 10masker på samme måte som hodefinnen, rett utifra munnviken, ca rett nedenfor hodefinnen. Strik disse.
Øk i alle maskene ved å strikke i fremre og bakre maskeledd, til 20m på p. Snu.
Strikk så 10 pinner vrangbord (1r, 1vr)
Fell av i vrangstrikk.

Sy sammen halen og fest alle løse tråder.